Lubisz nosić loga luksusowych marek? Większość domyśla się, jakie mogą być twoje preferencje dotyczące związków

Znaczenie ma też przede wszystkim rozmiar logo.
.get_the_title().

Nowe badanie, które pojawiło się w Biuletynie Psychologii Osobowości i Psychologii Społecznej, dowodzi, że mężczyźni noszący loga znanych marek luksusowych są odbierani w konkretny sposób – przede wszystkim dotyczy to ich preferencji w zakresie związków oraz sposobu, w jaki zostali wychowani. Badanie wykazało, że odbiorcy wiążą rzucające się w oczy przejawy bogactwa wśród mężczyzn z krótkoterminowymi relacjami.

Autor badania Daniel J. Kruger z University of Michigan był szczególnie zainteresowany zbadaniem tego tematu przez pryzmat teorii historii życia, wskazującej że wczesne doświadczenia mają wpływ na zachowanie jednostki wobec związków i ogólnie świata. Według teorii ci, którzy doświadczyli nieprzewidywalnego dzieciństwa, w przyszłości kładą nacisk na niepewne relacje, natychmiastową satysfakcję i ryzykowne zachowania. Z drugiej strony osoby z bardziej stabilnym dzieciństwem rozwijają strategię slow life, która kładzie nacisk na cele długoterminowe, większe inwestycje i zmniejszoną agresję.

552 studentów studiów licencjackich obejrzało koszulki polo z małą i dużą wersją logo marki odzieży luksusowej.

Uczestników poproszono, aby wyobrazili sobie mężczyznę, który był właścicielem koszulki i ocenili jego cechy. Wyimaginowani właściciele ubrania z dużym logo byli postrzegani jako mniej skłonni do zawierania długoterminowych, wymagających zaangażowania relacji i tworzenia rodziny. Takie koszulki kojarzyły się również z większym zainteresowaniem krótkimi relacjami, polegającymi na seksie oraz większą skłonnością do flirtowania.

Joshua Rddekopp/ Unsplash.com

Zgodnie z teorią historii życia, mężczyźni posiadający koszulki z dużym logo byli postrzegani jako ci, których środowisko rozwojowe było bardziej nieprzewidywalne w porównaniu z mężczyznami posiadającymi koszule z mniejszym logo. Oznacza to, że zakładano, że mężczyźni z koszulkami z dużym logo dorastali w rodzinie, która częściej się przeprowadzała, mieszkała w niebezpieczniejszym rejonie lub brakowało jej jakichkolwiek zasobów.

Uczestnicy intuicyjnie zauważyli, że zmienność indywidualnych strategii behawioralnych odzwierciedla adaptację do warunków rozwojowych, co jest zgodne z zasadą teorii historii życia. Uczestnicy kojarzyli mniej przewidywalne środowiska rozwojowe ze strategiami reprodukcyjnymi, które wymagają większego ‘wysiłku godowego’ – wyjaśnił Kruger.

W kolejnym eksperymencie podlegającym temu samemu, szerszemu badaniu wzięło udział 615 studentów.

Biorących udział mężczyzn zapytano, którą koszulkę założyliby w określonych sytuacjach społecznych, z kolei kobiety miały wytypować, którą koszulkę, ich zdaniem, wybiorą mężczyźni. Ci najczęściej decydowali się na założenie ubrania z dużym logo, gdy mieli spotkać swoich rywali w zawodach sportów zespołowych lub gdy mieli iść na imprezę, na której był ktoś, komu chcieli zaimponować. Najrzadziej decydowali się na założenie takiej koszulki, idąc na pierwsze spotkanie z rodzicami swojej dziewczyny lub na na rozmowę o pracę. Kobiety podały bardzo podobne odpowiedzi.

Zdjęcie główne: Ralph Lauren
Tekst: MZ

SURPRISE