Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Lubisz nosić loga luksusowych marek? Większość domyśla się, jakie mogą być twoje preferencje dotyczące związków

Znaczenie ma też przede wszystkim rozmiar logo.
.get_the_title().

Nowe badanie, które pojawiło się w Biuletynie Psychologii Osobowości i Psychologii Społecznej, dowodzi, że mężczyźni noszący loga znanych marek luksusowych są odbierani w konkretny sposób – przede wszystkim dotyczy to ich preferencji w zakresie związków oraz sposobu, w jaki zostali wychowani. Badanie wykazało, że odbiorcy wiążą rzucające się w oczy przejawy bogactwa wśród mężczyzn z krótkoterminowymi relacjami.

Autor badania Daniel J. Kruger z University of Michigan był szczególnie zainteresowany zbadaniem tego tematu przez pryzmat teorii historii życia, wskazującej że wczesne doświadczenia mają wpływ na zachowanie jednostki wobec związków i ogólnie świata. Według teorii ci, którzy doświadczyli nieprzewidywalnego dzieciństwa, w przyszłości kładą nacisk na niepewne relacje, natychmiastową satysfakcję i ryzykowne zachowania. Z drugiej strony osoby z bardziej stabilnym dzieciństwem rozwijają strategię slow life, która kładzie nacisk na cele długoterminowe, większe inwestycje i zmniejszoną agresję.

552 studentów studiów licencjackich obejrzało koszulki polo z małą i dużą wersją logo marki odzieży luksusowej.

Uczestników poproszono, aby wyobrazili sobie mężczyznę, który był właścicielem koszulki i ocenili jego cechy. Wyimaginowani właściciele ubrania z dużym logo byli postrzegani jako mniej skłonni do zawierania długoterminowych, wymagających zaangażowania relacji i tworzenia rodziny. Takie koszulki kojarzyły się również z większym zainteresowaniem krótkimi relacjami, polegającymi na seksie oraz większą skłonnością do flirtowania.

Joshua Rddekopp/ Unsplash.com

Zgodnie z teorią historii życia, mężczyźni posiadający koszulki z dużym logo byli postrzegani jako ci, których środowisko rozwojowe było bardziej nieprzewidywalne w porównaniu z mężczyznami posiadającymi koszule z mniejszym logo. Oznacza to, że zakładano, że mężczyźni z koszulkami z dużym logo dorastali w rodzinie, która częściej się przeprowadzała, mieszkała w niebezpieczniejszym rejonie lub brakowało jej jakichkolwiek zasobów.

Uczestnicy intuicyjnie zauważyli, że zmienność indywidualnych strategii behawioralnych odzwierciedla adaptację do warunków rozwojowych, co jest zgodne z zasadą teorii historii życia. Uczestnicy kojarzyli mniej przewidywalne środowiska rozwojowe ze strategiami reprodukcyjnymi, które wymagają większego 'wysiłku godowego’ – wyjaśnił Kruger.

W kolejnym eksperymencie podlegającym temu samemu, szerszemu badaniu wzięło udział 615 studentów.

Biorących udział mężczyzn zapytano, którą koszulkę założyliby w określonych sytuacjach społecznych, z kolei kobiety miały wytypować, którą koszulkę, ich zdaniem, wybiorą mężczyźni. Ci najczęściej decydowali się na założenie ubrania z dużym logo, gdy mieli spotkać swoich rywali w zawodach sportów zespołowych lub gdy mieli iść na imprezę, na której był ktoś, komu chcieli zaimponować. Najrzadziej decydowali się na założenie takiej koszulki, idąc na pierwsze spotkanie z rodzicami swojej dziewczyny lub na na rozmowę o pracę. Kobiety podały bardzo podobne odpowiedzi.

Zdjęcie główne: Ralph Lauren
Tekst: MZ

SURPRISE