Pornhub przygotował grant dla naukowców zajmujących się tematem pornografii

Badacze dostali na to aż 25 tys. dolarów.
.get_the_title().

To nie żart – Pornhub wystartował z programem grantowym dla naukowców. W marcu ubiegłego roku strona uruchomiła program Pornhub Sexual Wellness Centre Grant, do którego zgłosiły się tysiące osób.

Teraz trójka naukowców – Omri Gillath, Ateret Gewirtz-Meydan i Katie Adams – otrzymała po 25 tys. dolarów przeznaczonych na badania długoterminowych skutków pornografii.

Niektóre z działań Pornhub pokazują, że strona taktuje poważnie swoją rolę w społeczeństwie. Tak, to rozrywka, ale także źródło podniecenia. Musimy się także pogodzić z tym, że to miejsce, w którym odbywa się edukacja – mówi Omri Gillath.

Przez wiele lat utrzymywał się wśród badaczy negatywny trend – ich nastawienie do całego obszaru pornografii niemal wymuszało negatywny wynik badań – tłumaczy Gillath.

Naukowiec wcześniej zajmował się badaniami dotyczącymi relacji międzyludzkich. Teraz, wraz z pozostałą dwójką uhonorowanych grantem badaczy, będzie próbować odpowiedzieć na pytanie o pozytywne i negatywne konsekwencje związane z konsumowaniem pornografii. Na badania będą mieć 1,5 roku. Pojawia się tylko pytanie, czy badania finansowane przez stronę z porno nie będą stronnicze w drugą stronę.

SURPRISE