Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Szkoła przeprosi ucznia za homofobię. To pierwszy taki wyrok w historii polskiego sądownictwa

Bezprecedensowy wyrok, który, miejmy nadzieję, zmieni sytuację nastolatków LGBT w Polsce.
.get_the_title().

Sąd Apelacyjny w Warszawie właśnie wydał wyrok w sprawie prześladowania ucznia z powodu jego orientacji seksualnej. Orzekł, że szkoła musi wystosować wobec niego oficjalne przeprosiny na swojej stronie internetowej za to, że niegdyś naruszyła jego dobra osobiste. Jest to pierwszy tego typu wyrok w historii polskiego sądownictwa.

Oskarżający Jakub Lendzion kilka lat temu uczęszczał do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie. Przez rok nastoletni wówczas uczeń, który nie ukrywał, że jest gejem, był szykanowany i prześladowany przez rówieśników. Zaczęło się od wyzwisk i obrzucania resztkami jedzenia. Na korytarzach zaczęły pojawiać się homofobiczne napisy i naklejki opatrzone jego nazwiskiem.

Koszmar Jakuba eskalował – doszło nawet do sytuacji, w której poleciały w jego kierunku kamienie.

O wszystkich tych zdarzeniach uczeń informował nauczycieli i dyrekcję szkoły, szukając u nich pomocy. Personel placówki nie zrobił jednak nic, aby ulżyć jego ciężkiej sytuacji. Żaden z prześladujących Jakuba nastolatków nie dostał nagany ani nie został zawieszony w prawach ucznia. O ich nagannym zachowaniu nie zostali także poinformowani rodzice.

Trzy lata po skończeniu szkoły, z pomocą prawników z Kampanii Przeciwko Homofobii, Jakub wytoczył szkole proces. Najpierw Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że pozwany faktycznie naruszył dobra osobiste powoda. Po apelacji, wniesionej przez szkołę, do wyroku przychylił się też Sąd Apelacyjny w Warszawie. W orzeczeniu tego pierwszego przeczytać można:
[…] obiektywnie patrząc używanie wulgaryzmów takich jak „pedał, ciota, (…) homoś, pedofil, pedzio“ nie jest przejawem realizacji wolności słowa, czy prawa do krytyki, lecz poniżającym, wyszydzającym i szkalującym godność człowieka zachowaniem, nie mającym żadnego racjonalnego usprawiedliwienia”

Wyrok jest historyczny – nigdy wcześniej szkoła nie została wzięta do odpowiedzialności za brak podejmowania działań przeciwdziałających homofobii wśród nastolatków.

Źródło: Kampania Przeciwko Homofobii

SURPRISE