Związki opierają się na jednym z czterech typów zaangażowania

Próbując lepiej zrozumieć romantyczne relacje między ludźmi, badacze tworzyli wykresy przebiegu różnych znajomości w czasie. W ten sposób wyłonili cztery typy zaangażowania w związek. Twierdzą, że na tej podstawie mogą przewidzieć prawdopodobieństwo przetrwania relacji.
.get_the_title().

Badając romantyczne relacje między ludźmi, psychologowie szukają klucza, według którego można by oceniać szanse związku na przetrwanie. Próbują zidentyfikować elementy, które w przyszłości zadecydują o tym, czy związek będzie się rozwijał w czasie i przerodzi się w stałe zobowiązanie czy się rozpadnie. Dotychczas próby te polegały na określeniu stanu jakiegoś aspektu związku w pewnym momencie jego trwania, a następnie obserwacji rozwoju takiej znajomości. W ten sposób ustalono takie komunały, jak na przykład: jeśli dziś się razem nudzicie, to macie mniejsze szanse być ze sobą za dziesięć lat, niż pary, które się ze sobą dziś nie nudzą. Zdając sobie sprawę z tego, że typowa metoda pomiaru pojedynczego momentu w czasie może nie uchwycić w pełni dynamiki relacji, badacze z Uniwersytetu Purdue, postanowili poszukać wzorców zmian zachodzących w miarę rozwoju relacji.

Ich zdaniem dla związku ważniejsze są jego fluktuacje, wzloty i upadki, a nie pojedyncze stany w konkretnym punkcie w czasie.

Przez wiele miesięcy zbierano dane o relacjach 376 par około dwudziestego piątego roku życia. Uczestnicy regularnie uaktualniali swoje statusy i informowali o zmianach, biorąc udział w krótkich wywiadach. Na podstawie tych informacji stworzono wykresy, które obrazowały rozwój relacji w czasie.

Linia kreśląca historię związku łączyła punkty oznaczające istotne wydarzenia. Zmieniając swój bieg, obrazowała, w jaki sposób wpłynęły one na relację.

Choć przebiegi tych linii były różne, z analizy charakterystycznych cech ich kształtu wyłoniły się cztery kategorie, które odzwierciedlają różne typy zaangażowania:

Relacja dramatyczna

Najpowszechniejsza. Typ dramatyczny stanowił 34 proc całej próby. Relacja dramatyczna oparta jest na stale następujących po sobie wzlotach i upadkach. Linia przebiega z dużą ilością załamań, po których następują intensywne zmiany w stopniu zaangażowania w związek. Osoby w takich związkach spędzają razem najmniej czasu, mają o swoich relacjach gorsze zdanie i mniejsze wsparcie grupy społecznej niż inne typy.

Relacja skoncentrowane na partnerze

Ten typ stanowił 30 proc. próby. Podejście, które krótko można opisać „mój partner jest centrum mojego wszechświata”. Grupa ta doświadczyła bardzo niewielu kryzysów, a zmiany w zaangażowaniu zależały głównie od tego, ile czasu partnerzy mogli spędzać wspólnie.

Relacja zaangażowana społecznie

Obejmowała 19 proc. próby. Charakteryzowało ją bardzo stabilne zaangażowanie w związek i zdecydowanie mniej kryzysów niż w grupie dramatycznej lub ogarniętej konfliktami. Jeśli następowały zmiany, były one w dużej mierze zdeterminowane ilością interakcji z siecią społecznościową oraz tym, jak związek oceniali przyjaciele i rodzina.

Relacja ogarnięta konfliktami

Grupę tworzyło 12 proc. wojowników. Podobnie jak grupa dramatyczna, doświadczali wielu kryzysów. Zmiany po nich były mniej drastyczne, ale nadal nieproporcjonalne do powodu konfliktu. Ogarnięci konfliktami mieli mniej pozytywnych rzeczy do powiedzenia na temat związku niż osoby z grupy skoncentrowanej na partnerach oraz mniejsze wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół niż grupa zaangażowana społecznie.

Badacze twierdzą, że na podstawie trajektorii związku mogą przewidzieć prawdopodobieństwo jego przetrwania.

Na przykład związki z grupy dramatycznej są, ich zdaniem, dwa razy bardziej narażone na rozpad niż z jakiekolwiek innej grupy.

Osoby w grupie zorientowanej na partnera częściej osiągają postępy w związku, a grupa ogarnięta konfliktami zdecydowanie częściej utrzymuje stabilny status związku, w porównaniu z grupą dramatyczną. Podobnie jak sprowadzenie całej osobowości do koloru, dopasowanie związku do jednej z czterech kategorii jest ogromnym uproszczeniem. Nasze relacje i doświadczenia psychologiczne są złożone, a żaden związek nie jest taki sam jak inne, przez co nie może idealnie wpasować się w jedną z czterech kategorii. Autorzy badania uważają jednak, że wiedza o różnych typach zaangażowania może zapewnić pewną strukturę, która z kolei pozwoli na lepsze zrozumienie rozwoju romantycznych relacji.

Źródło:theconversation.com
Tekst: AvdB

SURPRISE