Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Bóg chrześcijan jest neutralny płciowo – uznało europejskie państwo. Decyzja wywołała kontrowersje

Kościół Szwecji doszedł do wniosku, że Bóg powinien być neutralny płciowo.
.get_the_title().

Trójca Święta składająca się z Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego jest jednym z dogmatów chrześcijaństwa. Ewangelicko-luterański Kościół Szwecji uznał jednak ostatnio, że taki język jest zbyt wykluczający i Bóg powinien być neutralny płciowo.

Z teologii wiadomo, że Bóg jest poza określeniami płci, nie jest człowiekiem – tłumaczy Antje Jackelen, pierwsza w historii kobieta-prymas w Kościele Szwecji.

Źródło: The Times

Jak wyglądać będzie zmiana w praktyce? Podczas liturgii nie będzie się mówić o „Ojcu” czy „Nim”, zamiast tego używać się będzie po prostu słowa „Bóg”.

Fraza „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” zastąpiona zostanie słowami „W imię Trójjedynego Boga”.

Organ decyzyjny, który ustalił, że szwedzki Bóg nie będzie mieć płci, liczył 250 osób. Decyzja ta spotkała się już z kontrowersjami. Jak podkreśla Christer Pahlmblad, duński profesor teologii, może ona wpłynąć na postrzeganie Kościoła Szwecji jako wyznania, które nie szanuje dziedzictwa teologicznego i tradycji.

Źródło: Konbini, Onet.pl

TU I TERAZ