Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Chiny zamieniają meczety w obiekty użyteczności publicznej – toalety albo sklepy z papierosami i alkoholem

To przejaw radykalnej antyislamskiej kampanii mającą na celu całkowitą integrację mniejszości muzułmańskich z dominującą kulturą chińską
.get_the_title().

Kampania chińskiego rządu mająca na celu zmniejszenie wpływów islamskich jest realizowana głównie w regionie Xinjiang, zamieszkałym przez mniejszość Ujgurów, ale obejmuje również inne regiony z populacjami muzułmańskimi. Kampania ta, znana jako „Mosque Rectification” (Korekty Meczetów), rozpoczęła się około 2016 roku i jest częścią szerzej zakrojonych działań mających na celu kontrolę i integrację mniejszości muzułmańskich z dominującą kulturą chińską pod rządami Komunistycznej Partii Chin (CPC). W raportach szacuje się, że do 2019 roku zniszczono do 70% meczetów w regionie Xinjiang​.

Na miejscu zburzonych meczetów budowane są obiekty użyteczności publicznej, takie jak toalety publiczne, sklepy sprzedające alkohol i papierosy, a także fabryki czy centra rozrywkowe​, co jest sprzeczne z islamskimi wartościami​.

Głównym celem tych działań jest zmniejszenie wpływów islamu i wzmocnienie kontroli rządu nad mniejszościami muzułmańskimi. Kampania jest częścią szerszych represji w Chinach, które mają na celu homogenizację kulturową i wzmocnienie władzy Komunistycznej Partii Chin. W tym celu organizowane są specjalne obozy reedukacyjne, do których od 2017 roku trafiło do 1,8 miliona Ujgurów i innych muzułmańskich mniejszości, gdzie są zmuszani do porzucania swoich religijnych i kulturowych praktyk na rzecz nauk partyjnych CPC​. Wprowadzono również zakazy używania tradycyjnych islamskich imion dla dzieci, aby wykorzenić jakiekolwiek islamskie tożsamości w regionie​.

Dzieci z muzułmańskich rodzin są zabierane do specjalnych szkół, gdzie są poddawane intensywnej indoktrynacji antyislamskiej​​.

Kampania spotkała się z szeroką krytyką międzynarodową. Organizacje praw człowieka i rządy zachodnie, takie jak Stany Zjednoczone, nałożyły sankcje na chińskich urzędników odpowiedzialnych za represje w Xinjiangu​​.

TU I TERAZ