Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Claudia Sheinbaum, pierwsza prezydentka w historii Meksyku to obietnica bardziej zrównoważonego rozwoju dla kraju i regionu

Była już burmistrz miasta Meksyk wygrała w pierwszej turze, zdobywając 51,6% głosów. Wcześniej pełniła m.in. funkcję Sekretarz Środowiska i deklaruje zdecydowaną ochronę zasobów naturalnych kraju. Meksyk pokrywa około 200,000 km² lasów deszczowych, co stanowi około 10% całkowitej powierzchni kraju.
.get_the_title().

Wybory odbyły się w spokojnej atmosferze, mimo że kampania była zdominowana przez debaty na temat korupcji, bezpieczeństwa publicznego i reform gospodarczych. Od początku w sondażach prowadziła Sheinbaum, bliska współpracowniczka ustępującego prezydenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora. Wygrała z 51,6% głosów, zdecydowanie pokonując swoich głównych rywali: Xóchitl Gálvez z wynikiem 27,8% oraz Jorge Álvareza Máyneza, który zdobył 5,1% głosów. Wybory rozstrzy Jej kampania wyborcza była skoncentrowana na kontynuacji reform społecznych i gospodarczych rozpoczętych przez Lópeza Obradora.

Zapowiedziała kontynuację programów socjalnych wprowadzonych przez jej poprzednika, z naciskiem na zmniejszenie nierówności społecznych i wsparcie dla najbiedniejszych warstw społeczeństwa.

Claudia Sheinbaum obiecała kontynuować „czwartą transformację” zapoczątkowaną przez Lópeza Obradora, która obejmuje znaczące wydatki na programy socjalne, zatrudnienie, walkę z korupcją i budowę dużych projektów infrastrukturalnych. Chce zreformować policję i poprawić system wymiaru sprawiedliwości, a także zwiększyć fundusze na programy prewencyjne i resocjalizacyjne, aby zmniejszyć przestępczość.

Sheinbaum ma długą historię zaangażowania w ochronę środowiska. Jako była sekretarz środowiska Meksyku, wdrażała różne inicjatywy ekologiczne, koncentrując się na ochronie zasobów naturalnych i redukcji emisji zanieczyszczeń.

Sheinbaum prawdopodobnie będzie kontynuować i rozszerzać istniejące programy ochrony lasów deszczowych, które stoją w obliczu poważnych zagrożeń związanych z wylesianiem, które jest wynikiem działalności rolniczej, hodowlanej i nielegalnego pozyskiwania drewna.

Może to obejmować tworzenie nowych rezerwatów przyrody, wspieranie projektów zalesiania i współpracę z lokalnymi społecznościami w celu ochrony lasów.

Jej wybór na prezydenta Meksyku symbolizuje również znaczący krok w kierunku równości płci i reprezentacji kobiet na najwyższych szczeblach władzy w katolickim kraju o konserwatywnych w większości społeczeństwa postawach.

 

TU I TERAZ