Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Młodzi Europejczycy narażeni na zwiększone ryzyko popadnięcia w ubóstwo

Pod tym względem jest lepiej niż kilka lat temu, jednak wynik nadal nie jest zadowalający.
.get_the_title().

Najnowsze dane Eurostatu dotyczące 2021 roku wskazują, że 20 proc. młodych Europejczyków w wieku 15-29 lat było wówczas narażonych na życie w ubóstwie. Ten sam wskaźnik dla całej populacji UE wynosi 17 proc. Dane te są efektem zestawienia odsetka osób o niskich dochodach z innymi mieszkańcami danego państwa.

W 2021 roku wskaźnik zagrożenia ubóstwem był wyższy wśród młodszych osób w porównaniu z całkowitą populacją w 19 krajach UE. Odwrotną tendencję zaobserwowano w 8 krajach.

Źródło: Eurostat/euronews
Źródło: Eurostat/euronews

Największą różnicę odnotowano w Danii, gdzie zagrożonych ubóstwem było 25,6 proc. młodych osób i 12,3 proc. populacji ogólnej. Drugie miejsce należy do Szwecji, w której ta różnica wynosi prawie 9 punktów procentowych.

Najmniejsze zagrożenie życia w ubóstwie dotyczy Czechów – zarówno młodych, jak i całej populacji.

Inne dane Eurostatu wskazują na to, że 6,1 proc. młodzieży w UE ma notorycznie niezaspokojone potrzeby materialne i społeczne. Ten wskaźnik dotyczący ogółu ludności jest nieco wyższy i wynosi 6,3 proc. W 2021 roku tych potrzeb najczęściej nie byli w stanie zaspokoić młodzi ludzi w Rumunii (23,1 proc.), w Bułgarii (18,7 proc.) i Grecji (14,2 proc.). Z drugiej strony odsetek ten wynosił mniej niż 3 proc. w 11 z 26 państw członkowskich UE, dla których dostępne są dane: w Luksemburgu, Polsce, Szwecji, Cyprze, Czechach, Holandii, Chorwacji, Słowenii, Finlandii, Austrii i Estonii.

Tekst: MZ

TU I TERAZ