Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Na czym polega chińska doktryna Pasa i Szlaku?

Zapowiedziana w 2013 roku przez ówczesnego prezydenta Xi Jinpinga, inicjatywa ta ma na celu ożywienie starożytnych szlaków handlowych łączących Azję z Europą, Afryką i dalej, przez rozwój globalnej sieci handlowej i infrastrukturalnej. Ma to być alternatywa dla szlaków handlowych kontrolowanych przez amerykańską armię.
.get_the_title().

Chińska inicjatywa „Pasa i Szlaku”, znana także jako „Jeden Pas, Jedna Droga” (ang. One Belt, One Road – OBOR), to jeden z najambitniejszych projektów infrastrukturalnych i ekonomicznych zapoczątkowanych przez Chiny w ostatnich dekadach. Zapowiedziana w 2013 roku przez ówczesnego prezydenta Xi Jinpinga, inicjatywa ta ma na celu ożywienie starożytnych szlaków handlowych łączących Azję z Europą, Afryką i dalej, przez rozwój globalnej sieci handlowej i infrastrukturalnej.

Cel i zakres

Głównym celem Pasa i Szlaku jest stworzenie sieci handlowej i infrastrukturalnej, która połączy Chiny z resztą świata, umacniając chińskie wpływy gospodarcze i polityczne na globalnej arenie. Inicjatywa składa się z dwóch głównych komponentów:

– Pasy lądowy: Obejmuje budowę dróg, kolejów i rurociągów prowadzących z Chin przez Azję Centralną, Bliski Wschód aż do Europy.

– Szlak morski: Koncentruje się na inwestycjach w porty i inne infrastruktury morskie wzdłuż chińskich wybrzeży, przez Morze Południowochińskie, Ocean Indyjski, aż do Afryki i Europu.

Implikacje gospodarcze

Dzięki tej inicjatywie, Chiny mają na celu zwiększenie handlu międzynarodowego oraz przepływu kapitału i technologii. OBOR otwiera nowe rynki dla chińskich przedsiębiorstw, zwłaszcza w sektorach takich jak budownictwo, materiały budowlane, telekomunikacja i technologia. Projekt ten jest także postrzegany jako sposób na wykorzystanie nadmiarowych zdolności produkcyjnych Chin, szczególnie w branżach ciężkich, takich jak stal i cement.

Wyzwania i krytyka

Projekt napotyka jednak na szereg wyzwań i krytyk. Wiele krajów obawia się wzrostu zadłużenia związanego z finansowaniem projektów infrastrukturalnych, co jest często określane jako „dyplomacja długu”. Krytycy zarzucają Chinom, że przez oferowanie łatwo dostępnych kredytów, wpędzają mniejsze i biedniejsze kraje w pułapkę długu, co zwiększa ich zależność od Pekinu.

Ma to być alternatywa dla szlaków handlowych kontrolowanych przez amerykańską armię.

Dodatkowo, projekt budzi obawy o wpływ na środowisko, prawa człowieka oraz suwerenność państw uczestniczących. Niektóre projekty, jak budowa portów czy dróg, są krytykowane za brak odpowiedniej oceny wpływu na środowisko, a także za naruszanie praw lokalnych społeczności.

Perspektywy przyszłościowe

Pomimo tych wyzwań, inicjatywa „Pasa i Szlaku” kontynuuje rozwój, obejmując coraz więcej projektów i państw. Jest to kluczowy element chińskiej polityki zagranicznej, mający na celu nie tylko wzrost gospodarczy, ale także umocnienie pozycji Chin jako globalnego lidera w geopolityce.

Podsumowując, inicjatywa „Pasa i Szlaku” to kompleksowy projekt o szerokim zasięgu i głębokim wpływie na globalną gospodarkę i politykę. Mimo licznych wyzwań i kontrowersji, ma on potencjał do kształtowania nowych ścieżek współpracy międzynarodowej oraz rozwijania nowych rynków i możliwości dla globalnego rozwoju. Jakiekolwiek będą długoterminowe skutki, niewątpliwie będzie to jedna z najważniejszych inicjatyw na międzynarodowej arenie ekonomicznej i politycznej w pierwszej połowie XXI wieku.

TU I TERAZ