Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Reforma eurowyborów. Powstanie paneuropejski okręg wyborczy

Wybory europejskie, obecnie organizowane jako 27 osobnych elekcji krajowych z rozbieżnymi zasadami, będą jednolitymi wyborami europejskimi.
.get_the_title().

We wtorek Parlament Europejski przyjął sprawozdanie z inicjatywy ustawodawczej, która ma na celu zmianę przepisów dotyczących wyborów europejskich. Zgodnie z nowym systemem każdy wyborca miałby dwa głosy: jeden, aby wybrać posłów do Parlamentu w krajowym okręgu wyborczym, a drugi w okręgu ogólnounijnym, w którym wybierano by dodatkowo 28 posłów. Państwa członkowskie mają zostać podzielone na 3 grupy według ich liczby ludności, co ma zapewnić zrównoważoną reprezentację grup narodowych – wówczas na listach ogólnounijnych kandydaci umieszczani byliby w sposób proporcjonalny do ludności kraju, którego będą przedstawicielami. Ogólnounijne listy kandydatów będą zgłaszać europejskie podmioty wyborcze, takie jak koalicje krajowych partii politycznych, krajowe stowarzyszenia wyborców lub europejskie partie polityczne.

PE chce zająć się również problemem nierówności płci, ponieważ, pomimo ogólnej poprawy w ostatnich wyborach, w niektórych krajach nie wybrano do Parlamentu Europejskiego ani jednej kobiety.

Zaproponowano więc obowiązkowy system suwakowy na listach (czyli naprzemienne wystawianie kandydatów płci żeńskiej i męskiej) lub parytety, bez naruszania praw osób niebinarnych.

Wśród nowych propozycji znajdują się także: 9 maja jako wspólny europejski dzień wyborczy, bierne prawo wyborcze dla wszystkich Europejczyków powyżej 18 roku życia, próg wyborczy na wysokości 3,5 proc. w okręgach wyborczych z 60 lub więcej mandatów, możliwość głosowania korespondencyjnego oraz prawo obywateli do głosowania na przewodniczącego Komisji Europejskiej w tzw. systemie czołowych kandydatów (to kandydaci, którzy otwierają listy ogólnounijne swoich partii). Ponadto powstanie Europejska Komisja Wyborcza, która ma nadzorować proces wyborczy i pilnować przestrzegania nowych zasad.

Projekt reformy wyborczej musi zatwierdzić jeszcze Rada Europejska, a następnie ponownie zostanie on przegłosowany w Parlamencie. Później wyrazić zgodę muszą wszystkie państwa członkowskie.

Reformy te wzmocnią europejskie partie polityczne poprzez zwiększenie ich widoczności i umożliwienie im (a zwłaszcza ich kandydatom na listach ogólnoeuropejskich) prowadzenia kampanii w całej UE, dzięki czemu będziemy mogli stworzyć prawdziwą paneuropejską debatę – powiedział Domènec Ruiz Devesa, hiszpański europoseł. – Obywatele będą wiedzieli, że głosują na europejskie podmioty polityczne i wiodących kandydatów na przewodniczącego Komisji. Parlament wysłał Radzie wyraźny sygnał, że najwyższy czas zmienić unijne prawo wyborcze, aby wybory właściwie odzwierciedlały dzisiejszą rzeczywistość polityczną.

Zdjęcie główne: AFP
Tekst: MK

TU I TERAZ