Sekretarz generalny ONZ powiedział, kiedy świat osiągnie równość płci

Wygląda na to, że tego nie dożyjemy.
.get_the_title().

300 lat. Tyle, zdaniem sekretarza generalnego ONZ António Guterresa, będzie musiało minąć, by świat osiągnął równość płci. Data ta padła skierowanej do Komisji Statusu Kobiet przemowie, którą wygłosił on w przededniu Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Zdaniem Guterresa postęp, który dokonywał się w tym kierunku, obecnie znika na naszych oczach.

Dowodem na to są wysokie wskaźniki śmiertelności matek, dziewczęta w dalszym ciągu zmuszane do wczesnego małżeństwa i blokowanie dziewczętom dostępu do edukacji. Zakaz edukacji wprowadzony ostatnio został w Afganistanie, a ONZ uznał go za tożsamy ze zbrodnią przeciwko ludzkości. Generalnie Afganistan pod władzą talibów stał się najbardziej opresyjnym krajem wobec kobiet na świecie. Guterres stwierdził, że kobiety i dziewczęta zostały tam wymazane z życia publicznego.

Dlaczego akurat 300 lat? Tak wynika z szacunków UN Woman, organizacji ONZ, która zajmuje się równością płci i wzmocnieniem pozycji kobiet. – Prawa kobiet są naruszane, zagrożone i łamane na całym świecie – powiedział Guterres. Sekretarz generalny ONZ podkreślił także, że kryzysy i konflikty dotykają przede wszystkim kobiety i dziewczęta, za przykład podając wojnę w Ukrainie. W ubiegłym roku ONZ wezwała do zbadania doniesień o gwałtach i przemocy seksualnej wobec ukraińskich kobiet i dzieci po rosyjskiej inwazji.

W przemówieniu pojawił się również temat ograniczania praw reprodukcyjnych kobiet. Niewątpliwie chodzi o Polskę i Stany Zjednoczone, gdzie w ubiegłym roku Sąd Najwyższy uchylił wyrok w sprawie Roe vs. Wade.

Aby osiągnięcie równości było możliwe wcześniej, konieczne są działania polegające na zwiększeniu dostępu do edukacji, dochodów i zatrudnienia kobiet i dziewcząt, a także promowaniu udziału kobiet i dziewcząt w nauce i technologii. – Wieki patriarchatu, dyskryminacji i szkodliwych stereotypów stworzyły ogromną przepaść między płciami w nauce i technologii. Postawmy sprawę jasno: ramy globalne nie działają dla kobiet i dziewcząt na całym świecie. Muszą się zmienić – powiedział sekretarz generalny ONZ.

Tekst: NS

TU I TERAZ