Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Warszawa przyjęła politykę różnorodności. Co to znaczy?

Dzięki temu Warszawa będzie bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich miastem.
.get_the_title().

W ostatni czwartek Rada Warszawy przyjęła politykę różnorodności społecznej.

W dokumencie tym znalazły się zasady działania miasta i wartości, którymi powinno się kierować, by stolica stała się bezpieczna i przyjazna dla wszystkich, zapewniała swoim mieszkańcom równe szanse oraz sprawiedliwe traktowanie.

Za było 41 radnych, przeciw – 3, a 13 wstrzymało się od głosu. Po co wprowadzać politykę różnorodności? ’Powstała, żeby każda osoba czuła się tu szanowana i bezpieczna, nie odczuwała zagrożenia dyskryminacją czy nierównym traktowaniem i miała szansę rozwijać swój potencjał. Jest również ważną formą wsparcia dla grup szczególnie narażonych na dyskryminację. Pomoże w zarządzaniu różnorodnością społeczną miasta’ – tłumaczy stołeczny ratusz.

Dokument precyzuje wartości, którymi powinno się kierować miasto, realizując swoje działania.

Jest to otwartość na drugiego człowieka i zrozumienie jego perspektywy, solidarność oraz włącznie.

Wśród zasad, które przyświecać będą stolicy, znalazła się z kolei dostępność miejskich usług dla wszystkich, reagowanie na dyskryminację, wspieranie różnorodności i dialogu, a także dążenie do stosowania jak najwyższych standardów równego traktowania. Moment wprowadzenia dokumentu jest oczywiście nieprzypadkowy. – Przyjmujemy Politykę różnorodności społecznej w wyjątkowym momencie. Do Warszawy przyjeżdża coraz więcej osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Część z nich z nami zostanie. Polityka wskazuje nam zasady działania, które pomogą nam wspierać nowych mieszkańców i mieszkanki w ich życiu w Warszawie. Np. urzędnicy muszą rozumieć, że nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta posługują się językiem polskim z równą biegłością – wyjaśnia dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Karolina Zdrodowska.

Zdjęcie główne: TOK FM
Tekst: NS

TU I TERAZ