Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Wikipedia wprowadza powszechne zasady postępowania, aby walczyć z dyskryminacją i nękaniem

W ich tworzeniu wzięło udział aż 1,5 tys. osób.
.get_the_title().

Wikipedia, najpopularniejsza internetowa encyklopedia, która powstaje dzięki pracy wolontariuszy, niedawno skończyła 20 lat. Zamiast jednak spocząć na laurach, postanowiła stać się bardziej przyjaznym miejscem dla swojej społeczności.

Dlatego też wprowadziła uniwersalne zasady postępowania. Pracowało nad nim aż 1,5 tys. wolontariuszy z 5 kontynentów, którzy porozumiewają się 30 językami.

Efektem jest relatywnie krótki jak na internetowe standardy tekst, który określa, jakiego zachowania wymaga się od użytkowników Wikipedii. – Nasza praca opiera się na radykalnym założeniu, że każdy powinien mieć możliwość uczestniczenia w wiedzy. Nasze nowe, uniwersalne zasady postępowania tworzą wiążące standardy, aby podnieść poziom postępowania w projektach Wikimedia i umożliwić naszym społecznościom radzenie sobie z nękaniem i negatywnymi zachowaniami w całym ruchu Wikimedia – tłumaczy CEO Wikimedia Foundation, Katherine Maher.

Co znajdziemy wśród tych zasad? Przede wszystkim zakładają one, że użytkownicy powinni okazywać sobie wzajemny szacunek i zachowywać się uprzejmie. Zakazane są także wszelkie przejawy nękania: obrażanie, nękanie seksualne, groźby, namawianie innych do krzywdzenia, ujawnianie danych osobowych, prześladowanie i trolling, a także nadużycie władzy w społeczności wikipedystów. Na celownik wzięte zostało też dodawanie błędnych lub stronniczych treści oraz celowe utrudnianie ich tworzenia – na przykład poprzez ich nieuzasadnione usuwanie.

Wikipedia chce być miejscem przyjaznym dla wszystkich – niezależnie od koloru skóry czy wyznania.

„We wszystkich projektach, przestrzeniach i na wszystkich wydarzeniach Wikimedia zachowanie będzie oparte na szacunku, grzeczności, kolegialności, solidarności i koleżeństwie. Ma to zastosowanie do wszystkich osób wnoszących wkład i uczestników w ich interakcjach z wszystkimi uczestnikami i osobami wnoszącymi wkład, bez rozróżnienia ze względu na wiek, niepełnosprawność umysłową lub fizyczną, wygląd fizyczny, pochodzenie narodowe, religijne, etniczne i kulturowe, kastę, klasę społeczną, płynność językową, orientację seksualną, tożsamość płciową, płeć lub dziedzinę kariery” – czytamy w powszechnych zasadach postępowania, z którymi możecie zapoznać się tutaj. Ten wykaz kojarzy się nam z niesłusznie zapomnianą dziś netykietą, czyli swoistym internetowym savoir-vivrem. Miejmy nadzieję, że wprowadzenie tego kodeksu rzeczywiście sprawi, że społeczność Wikipedii będzie bezpiecznym i pozytywnym otoczeniem.

Tekst: NS

TU I TERAZ