Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Geolodzy zadecydowali: antropocen nie będzie nową epoką geologiczną

Przyznali jednak, że termin jest przydatny.
.get_the_title().

Na początku marca Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych oficjalnie zadecydowała o tym, że antropocen nie będzie nową epoką geologiczną. Przeciwko było 66 proc. naukowców biorących udział w głosowaniu.

To oznacza, że antopocen nie pojawi się na oficjalnych mapach chronostratygraficznych, które publikowane są na przykład w podręcznikach.

Nie znaczy to jednak, że naukowcy uznają ten termin za kompletnie nieprzydatny. ’Pomimo odrzucenia antropocenu jako formalnej jednostki geologicznej skali czasu, nadal będzie on używany nie tylko przez badaczy Ziemi i środowiska, ale także przez badaczy społecznych, polityków i ekonomistów, a także przez ogół społeczeństwa. Pozostanie nieocenionym deskryptorem wpływu człowieka na system Ziemi’ – mówi Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych.

Antopocen jako nowa epoka geologiczna miał opisywać czas, w którym to człowiek miał znaczny wpływ na geologię i ekosystem. Grupa Robocza ds. Antropocenu przez 15 lat badała to zjawisko, za jego początek uznając lata 50 XX wieku wraz z testami nuklearnymi, które wówczas rozpoczęły się na wielką skalę i konsumpcją, która od tego czasu gwałtowanie przyspieszyła.

Grupie udało się nawet określić miejsce, w którym te zmiany widać niezwykle dobrze – to kanadyjskie jezioro Crawford, o którym szerzej pisaliśmy tutaj.

Mimo to Podkomisja ds. Stratygrafii Czwartorzędu odrzuciła propozycję utworzenia nowej epoki, a następnie odrzuciła ją także Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych. Kolejne głosowanie w tej sprawie będzie się mogło odbyć dopiero za 10 lat. Co to oznacza dla nas? W dalszym ciągu żyjemy w piętrze megalajańskim epoki holocenu w okresie czwartorzędu.

Tekst: NS

Zmiany Klimatu