Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Kraków zajął piąte miejsce w konkursie o tytuł „Zielonej Stolicy Europy 2022”

Pod względem jakości wody wypadł najlepiej ze wszystkich 18 europejskich miast, które przystąpiły do konkursu.
.get_the_title().

Informacja o zakwalifikowaniu się Krakowa do tego konkursu pojawiła się w listopadzie ubiegłego roku. Sam ten fakt można uznać za sukces miasta. Jednocześnie jest to deklaracja gotowości podjęcia ogromnego zobowiązania dalszego prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałaniu zmian klimatu z jednoczesnym podnoszeniem komfortu życia jego mieszkańców. „My, krakowianie, dawno zrozumieliśmy, że sami musimy zacząć zmieniać rzeczywistość, nie czekając na systemowe rozwiązania dla całego kraju. To Kraków rozpoczął bezprecedensową w tej części Europy akcję wymiany starych pieców i wprowadził od 1 września 2019 roku zakaz palenia paliwami stałymi” – czytamy we wniosku apelacyjnym „Zielona Stolica Europy 2022” przedłożonym do konkursu. – „(…) Po latach zaniedbań i niedoinwestowania działań w obszarze zieleni miejskiej, Kraków w szybkim czasie nadrobił straty – 3 proc. budżetu miasta przeznaczone jest na zieleń. (…) W 2016 roku miasto wykupiło tereny pod zieleń za kwotę około 9,2 mln euro, co jest 15-krotnym wzrostem w stosunku do roku 2014. To prawdziwa zielona rewolucja w tej części Europy!”

Startujące w konkursie miasta zostały ocenione według 12 kategorii, w tym m.in. adaptacji do zmian klimatycznych, bioróżnorodności, ograniczenia produkcji odpadów, hałasu czy wydajności energetycznej.

Pod uwagę brana była również jakość powietrza i prawdopodobnie właśnie ten czynnik sprawił, że Kraków nie dostał się do finałowej czwórki. Przypomnijmy, że w 2013 roku Europejska Agencja Środowiska uznała Kraków za trzecie najbardziej zanieczyszczone miasto Europy. Mimo ogromu pracy wykonanej przez władze miasta i mieszkańców w kierunku rozwiązania tego problemu, Komisja Europejska zauważa, że normy emisji nadal są przekraczane. Ma to wynikać w dużym stopniu z natężenia ruchu drogowego. Biorąc pod uwagę fakt, że w tym roku w Krakowie nie będzie rowerów miejskich, w najbliższym czasie nie można liczyć na znaczącą poprawę tego stanu rzeczy.

Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony na przełomie maja i czerwca.

Finalistami zostały: włoski Turyn, estoński Tallin i francuskie Grenoble i Dijon.

W konkursie udział wzięły również Katowice, Gdańsk i Poznań. Kraków wyprzedził innych kandydatów z Polski i wiele miast europejskich, co napawa władze miasta optymizmem. „To nasz wspólny ogromny sukces, wiele pięknych miast z całej Europy znalazło się za nami: Lyon, Parma, Perugia, Sofia, Zagrzeb, Maribor, Murcia, Budapest, Pecs, Belgrad, a z Polski Katowice, Gdańsk i Poznań.” – komentuje na oficjalnym portalu miasta Krakow.pl prezydent Majchrowski. – „To utwierdza mnie w przekonaniu, że droga, którą rozwija się Kraków jest dobra, a ocena naszej kandydatury daje podstawy o ubieganie się o ten zaszczytny tytuł w przyszłym roku.”

Jak oceniacie szanse Krakowa w kolejnej edycji konkursu?

Zdjęcie główne: Jan Graczyński/Instagram @jan_graczynski
Tekst: KD

Zmiany Klimatu