Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Lasy namorzynowe to ekosystem kluczowy do ocalenia planety. Dlaczego?

Szacuje się, że pokrywają zaledwie 0,1 procenta powierzchni planety. Jak to możliwe, że właśnie one są kluczem do uratowania świata?
.get_the_title().

Namorzyny występują w ponad 100 krajach, w regionach tropikalnych i subtropikalnych, jednak 3/4 tych lasów znajduje się na terenie 15 krajów (m.in. Indonezji, Brazylii, Malezji), a prawie połowa w samej Azji. W światowych dyskusjach lasy namorzynowe coraz częściej nazywane są 'kamieniem węgielnym polityk środowiskowych i inicjatyw ochronnych’.

Lasy namorzynowe/mangrowe to wiecznie zielona formacja roślinna wybrzeży morskich (czyli rosną w słonej lub słonawej wodzie) w niemal całej strefie międzyzwrotnikowej.

Dlaczego to one mogą ocalić planetę? Odpowiedź nie dotyczy jednego kluczowego czynnika, ale wielowymiarowego wpływu lasów namorzynowych na 'zdrowie’ planety. To lasy deszczowe Amazonii zwykło nazywać się 'płucami Ziemi’, tytuł ten powinien przypaść jednak namorzynom. Żaden ekosystem nie jest w stanie magazynować tak dużej ilości węgla, co one – tylko w 2012 roku namorzyny zgromadziły 4,19 μg (petagramów) węgla.

’Słone lasy’ mogą wchłonąć nawet czterokrotnie większą ilość dwutlenku węgla niż dojrzałe lasy tropikalne i magazynują 3-5 razy więcej węgla niż lasy deszczowe Amazonii.

Lasy namorzynowe pomagają również utrzymać jakość wody, która jest istotna dla innych żywych organizmów, takich jak, chociażby rafy koralowe. Uznaje się nawet, że słonolubne drzewka zapobiegają masowym blaknięciem koralowców. Kolejnym argumentem jest niezwykła bioróżnorodność tych ekosystemów. Chociaż zajmują zaledwie 0,1 procenta planety, namorzyny są domem dla prawie 60 unikalnych gatunków.

Istnieje 40 gatunków ptaków, 10 gadów, sześć ssaków i jeden płaz, które można spotkać tylko w namorzynach.

Ten specyficzny ekosystemem jest również istotny dla przetrwania gatunków endemicznych, jak rekiny cytrynowe, które wolą rodzić na płyciznach. Młode rekiny spędzają pierwszy rok na bagnach, aby dorastać w bezpiecznych warunkach. Namorzyny są również ważnym buforem ułożonym wzdłuż linii brzegowych. Wraz ze wzrostem poziomu mórz i coraz częstszymi klęskami żywiołowymi, grube, nieprzeniknione korzenie roślin pomagają chronić nadmorskie społeczności przed powodziami i sztormami.

Nie da się również pominąć wątku ludzkiego – z namorzynów korzystają lokalne społeczności, a dla niektórych to podstawowe źródło dochodów. Od rybołówstwa na małą skalę po zrównoważone pozyskiwanie drewna, namorzyny są integralną częścią stylu życia wielu ludzi.

Niestety podobnie jak inne ekosystemy, namorzyny narażone są na zniszczenie, wylesianie i niezrównoważoną gospodarkę. Naukowcy podkreślają, że na ochronie tych specyficznych lasów powinno zależeć nam wszystkim – to już nie jest tylko sprawa ekologów czy badaczy zajmujących się ekosystemami morskimi. Wiele organizacji zaczyna stawiać ochronę namorzynów w centrum strategii ochrony przyrody i walki z kryzysem klimatycznym.

Tekst: AC
Zdjęcie: James Lo/Unsplash

Zmiany Klimatu