Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

W ciągu ostatnich 5 lat zniknęło mniej lasów niż wcześniej

Za wcześnie jednak, by się z tego cieszyć.
.get_the_title().

Globalna Ocena Zasobów Leśnych (Global Forest Resources Assessment, FRA) sporządzana jest co pięć lat przez Departament Leśnictwa ONZ. Raport ten opisuje stan lasów na świecie – bada ich wielkość i monitoruje zmiany, przygląda się kwestii własności gruntów i prawom dostępu, pod lupę bierze też kwestię zrównoważonej gospodarki leśnej oraz prawnych i instytucjonalnych środków ochrony lasów. Najważniejsze ustalenia w ramach raportu upublicznione zostały na początku tego miesiąca, całość FRA 2020 poznamy do końca roku. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 5 lat proces deforestacji zwolnił.

Podczas gdy w latach 2010-2014 każdego roku wycinano 12 mln hektarów drzew, w ostatnim pięcioleciu było już to 10 mln hektarów rocznie.

Postęp odbywa się jednak nierównomiernie. Eksperci z Departamentu Leśnictwa ONZ zwracają uwagę na to, że w niektórych częściach Europy i Azji obserwuje się wzrost ilości lasów. Jednocześnie gwałtowna deforestacja postępuje w Afryce, a także w Ameryce Południowej. – W Afryce sytuacja pogarsza się prawdopodobnie ze względu na rosnącą populację – mówi odpowiedzialny za raport Anssi Pekkarinen i zwraca uwagę na to, że liczba mieszkańców Afryki ma się podwoić w ciągu najbliższych 30 lat. Trzeba więc zapewnić im bardziej zrównoważone metody uprawy, by chronić lasy. – Ludzie utrzymują się tam z drobnego rolnictwa, a drewno i węgiel drzewny są głównym źródłem energii dla ogromnej liczby ludzi w tym obszarze. Musimy jakoś zmienić ten trend.

fot. Matthew Moisant / źródło: unsplash

Choć sytuacja zmienia się na lepsze, należy pamiętać o tym, że od 1990 roku światowy obszar leśny skurczył się aż o 178 mln hektarów, co odpowiada wielkości Libii. – Deforestacja trwa dalej – mówi Pakkarinen. – W globalnych celach leśnych chodziło o zwiększenie powierzchni lasów o 3 proc. między 2017 a 2030 rokiem, tymczasem powierzchnia wciąż się zmniejsza. Za wcześnie więc jeszcze na radość.

Tymczasem, jak zapewne wiecie, naukowcy są zdania, że to właśnie dzięki lasom w najprostszy i najtańszy sposób możemy powstrzymać, lub przynajmniej spowolnić, zmiany klimatyczne.

To właśnie drzewa najefektywniej usuwają z atmosfery dwutlenek węgla, który powoduje kryzys klimatyczny. Jednocześnie eksperci wskazują również na fakt, że postępująca deforestacja przyczynia się do rozpowszechniania chorób zakaźnych, a w przyszłości może przyczynić się do kolejnych pandemii, o czym szerzej pisaliśmy tutaj.

Zdjęcie główne: Geran de Klerk / Unsplash
Tekst: NS

Zmiany Klimatu