Zanieczyszczenie powietrza doprowadzi do masowych migracji

Rosnące temperatury oraz zanieczyszczenie wód i powietrza sprawią, że stale przybywać będzie osób zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania. Aby w kontekście tych migracji zapewnić poszanowanie praw człowieka, niezbędne są przemyślane działania polityków.
.get_the_title().

Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że zanieczyszczenie powietrza przyczynia się rocznie do śmierci około 7 mln osób. Susze, smog czy zatrute wody sprawiają, że co minutę prawie 50 osób na świecie zmuszonych jest opuścić swoje domy i lokalne społeczności, a według prognoz poszukiwanie odpowiednich warunków do życia przybierać będzie coraz większe rozmiary. Jak przypomina specjalizujący się w sprawach ochrony środowiska prawnik Sailesh Mehta, zanieczyszczenia i zmiany klimatu nie zważają na wytyczone przez państwa granice, a każdy człowiek powinien mieć prawo do oddychania czystym powietrzem. Kraje globalnej Północy będą musiały się więc przygotować na przyjęcie milionów migrantów i zadbać o ich odpowiednią ochronę.

W tym kontekście szlaki przeciera Francja, gdzie sąd w Bordeaux nie zgodził się na deportację obywatela Bangladeszu. Po raz pierwszy w historii powołano się w decyzji na przyczynę środowiskową.

40-latek cierpi na chorobę płuc – w opinii francuskiego sądu wydalenie mężczyzny do ojczyzny stanowiłoby poważne zagrożenie dla jego zdrowia. Bangladesz jest bowiem jednym z krajów o najgorszej jakości powietrza na świecie – stężenie pyłów drobnych sześciokrotnie przekracza tam rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia maksimum.

Ulice Dhaki / Zdjęcie: Mehedi Hasan/Dhaka Tribune

Sprawa Banglijczyka zwraca uwagę na potrzebę poczynienia przez światowych przywódców konkretnych kroków gwarantujących odpowiednią ochronę migrantów klimatycznych.

Podkreślił to również dr David R. Boyd, sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka i środowiska. – Jest zrozumiałe, że ludzie czują się zmuszeni do migracji w poszukiwaniu czystego powietrza w celu ochrony zdrowia. Zanieczyszczenie powietrza jest globalną katastrofą dla zdrowia publicznego, której nie poświęca się uwagi, na jaką zasługuje, ponieważ większość umierających jest biedna lub w inny sposób bezbronna. Moja praca naprawdę skupia się na zwiększeniu uznania i realizacji prawa każdego człowieka do życia w zdrowym środowisku, co z pewnością obejmuje czyste powietrze – powiedział w rozmowie z 'Guardianem’.

Zdjęcie główne: Roberto Schmidt/AFP
Tekst: AD