Kraków wprowadza politykę muralową

Koncepcja opracowana przez miasto we współpracy artystami, kuratorami i znawcami street artu ma na celu wsparcie nowych muralowych inicjatyw i ochronę już istniejących, najbardziej wartościowych malowideł.
.get_the_title().

Kraków przydzielił zadanie utworzenia polityki muralowej grupie DNA Miasta, której misją jest dzielenie się wiedzą i budowanie porozumienia wokół istotnych miejskich tematów. Nowe wytyczne mają określić zasady podejmowania decyzji o tworzeniu i konserwacji murali. Powołany zostanie również interdyscyplinarny zespół, który zajmie się aspektem jakości murali oraz kwestiami techniczno-administracyjnymi.

Dzięki polityce muralowej możliwe będzie lepsze zarządzanie sztuką uliczną. Decyzje o powstawaniu nowych murali zależne będą od lokalizacji i kontekstu pracy. Istotnym czynnikiem stanie się również znaczenie danego malowidła dla lokalnej tożsamości poszczególnych dzielnic.

Nowe wytyczne mają też ograniczyć obecność murali o charakterze czysto komercyjnym.

Jesteśmy przekonani, że polityka ta pomoże także w wypracowaniu dobrego standardu tworzenia nowych murali na terenie Krakowa i będzie inspirująca dla innych miast – mówi Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury.

Zdjęcie: Mateo Fernández / Unsplash

Przy tworzeniu polityki muralowej zwrócono szczególną uwagę na fakt, że murale nie powinny być postrzegane tylko w kontekście wartości artystycznej i walorów estetycznych. Specjaliści przyglądać się będą też takim aspektom jak trwałość i standard wykonania malowideł.

Ma to przeciwdziałać tworzeniu murali słabej jakości oraz niekontrolowanemu powstawaniu murali reklamowych.

Definicja dobrego muralu nie jest oczywista. Przez ostatni rok pracowaliśmy nad zrozumieniem tego wyzwania i stworzeniem narzędzia, które pomoże lokalnej społeczności wspierać to, co w muralach najlepsze. […] Spędziliśmy dziesiątki godzin na rozmowach z twórcami, kuratorami i muralowymi ekspertami, by znaleźć równowagę pomiędzy jakością artystyczną, lokalną specyfiką, kontekstami społecznymi i wyzwaniami prawno-administracyjnymi – tłumaczy Artur Celiński, stojący na czele DNA Miasta.

Zdjęcie: Karol Smoczynski / Unsplash

Politykę muralową będzie wdrażać w życie specjalny miejski zespół ds. murali. Do jego zadań należeć będzie między innymi opiniowanie propozycji nowych murali oraz analiza i dokumentowanie dotychczasowych projektów. W praktyce oznacza to, że muraliści zgłaszający swoje pomysły będą musieli odpowiedzieć na pytania o wartość artystyczną, lokalny kontekst czy specyfikacje techniczne proponowanych murali. Na ocenę poszczególnych wniosków składać się będą opinie przedstawicieli urzędu, twórców i ekspertów.

Zdjęcie główne: Mateo Fernández / Unsplash
Tekst: AD

KULTURA I SZTUKA