Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Nowy raport na temat zdrowia psychicznego. Co siódme dziecko w Polsce jest niezadowolone ze swojego życia

Pandemia COVID-19 miała bezprecedensowy wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi. W nowym raporcie UE przeanalizowano reakcje i inicjatywy podjęte przez europejskie kraje, by przeciwdziałać skutkom pandemii i jej negatywnego wpływu na zdrowie psychiczne i emocjonalne młodych ludzi. Badanie jest częścią działań Komisji Europejskiej na rzecz poprawy zdrowia psychicznego i ograniczenia stygmatyzacji osób z problemami psychicznymi.
.get_the_title().

Kraje europejskie przyjęły proaktywną postawę, aby zająć się kwestią dobrostanu psychicznego młodych ludzi w okresie pandemii. Jednym z najczęściej podejmowanych działań było wzmocnienie wsparcia psychologicznego oferowanego w szkołach — zarówno poprzez zwiększenie liczby psychologów i doradców dostępnych dla uczniów i studentów, jak i szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie rozpoznawania objawów problemów psychicznych. Specjaliści są jednak zgodni, że wyjątkowa sytuacja, jaką była pandemia, miała tak duży wpływ na zdrowie ludzi, że nadal konieczne jest monitorowanie i reagowania na nowe potrzeby.

Wszystkim nam bardzo zależy na prawidłowym rozwoju i zdrowiu emocjonalnym naszej młodzieży. Teraz kiedy mamy za sobą pandemię, a na europejskiej ziemi toczy się wojna, jest odpowiedni moment na publikację raportu. Cieszę się, że państwa członkowskie UE poważnie podchodzą do tego wyzwania i podjęły działania, aby wspierać młodych ludzi, zwłaszcza w szkole. Te starania muszą umożliwiać młodym ludziom dalszy rozwój, teraz i w nadchodzących latach, a Komisja będzie zawsze chętnie służyć wsparciem — mówi Mariya Gabriel, europejska komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Badania przeprowadzone w momencie pandemii i tuż po niej dotyczące kondycji psychicznej dzieci i młodzieży nie pozostawiają złudzeń. Pandemia pogorszyła dobrostan psychologiczny młodych Polaków, który i tak, jak sugerowały przedpandemiczne raporty, nie jest najlepszy.

Wśród młodzieży nasiliły się objawy lęku i depresji, a także doszło do pogorszenia samopoczucia, z którymi młodzi borykają się do tej pory. Co siódme dziecko w kraju odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w stopniu zagrażającym jego zdrowiu psychicznemu, dlatego konieczna jest interwencja.

Oprócz wysiłków państw członkowskich, takich jak Polska, Komisja Europejska ustanowiła rok 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży, chcąc podkreślić, w jak trudnej sytuacji pandemia postawiła młodzież i do jakich wyrzeczeń ich zmusiła. Z wyników badania opinii publicznej przeprowadzonego przez Flash Eurobarometer w maju 2022 roku wynika, że dla 16 z 27 krajów członkowskich najważniejszym działaniem zaplanowanym na Europejski Rok Młodzieży jest poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego oraz dobrostanu wśród młodzieży.

Komisja Europejska zachęca młodych ludzi, jako przyszłych liderów Europy, do udziału w kształtowaniu UE. Poprzez specjalnie przygotowaną platformę Voice Platform, Komisja Europejska słucha i zaprasza ich do dzielenia się swoimi poglądami, wątpliwościami i pomysłami. Spośród wszystkich głosów zarejestrowanych w kategorii 'Zdrowie, fizyczne, psychiczne i sport’ jedna trzecia młodych ludzi poprzez platformę wezwała do zwiększenia świadomości problemów zdrowia psychicznego i poprawy dostępu do specjalistów zdrowia psychicznego w przystępnej cenie.

Europejski Rok Młodzieży 2022 został ogłoszony przez Komisję Europejską 'rokiem przeznaczonym na umocnienie pozycji tych, którzy poświęcili tak wiele dla innych’ — zgodnie ze słowami przewodniczącej von der Leyen w orędziu o stanie Unii wygłoszonym w 2021 roku. Jest to więc rok w pełni poświęcony młodzieży, aby zapewnić jej wsparcie, zachęcić i wzbogacić w nowe możliwości i nowe sposoby aktywnego udziału w życiu społecznym.

Ogólnym założeniem Europejskiego Roku Młodzieży jest zachęcenie wszystkich młodych ludzi do wyrażania swoich opinii i uczestnictwa poprzez dzielenie się swoimi wizjami i nadziejami na przyszłość Europy w kluczowych zagadnieniach wyznaczonych na ten rok. Jednym z najważniejszych celów Europejskiego Roku Młodzieży 2022 jest wspieranie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego młodych ludzi, w tym ich zdrowia psychicznego. Jest to w pełni zgodne ze strategią UE na rzecz młodzieży 2019-2027, której celem jest uzyskanie lepszego dobrostanu psychicznego i ograniczenie stygmatyzacji osób cierpiących na problemy ze zdrowiem psychicznym, aby promować integrację społeczną wszystkich młodych ludzi.

Dodatkowo w ciągu roku podejmowane są działania mające na celu zapewnienie widoczności i promocję wartości europejskich w manifestach solidarności skierowanych do młodzieży oraz wsparcie dla Ukrainy wyrażone w różnorodnych formach. Jednocześnie Europejski Rok Młodzieży charakteryzuje atmosfera współtworzenia i zbiorowego udziału, do czego aktywnie przyczyniają się setki organizacji młodzieżowych i nie tylko. Przekłada się to na wiele krajowych i lokalnych aktywności — na stronie Europejskiego Roku Młodzieży opublikowano już ponad 4000 działań w całej Europie, które jednoczą młodych ludzi przy  pozytywnych i merytorycznych obchodach ich roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: Czym jest Europejski Rok Młodzieży?
Europejski Rok Młodzieży można śledzić również w mediach społecznościowych: Instagram: @european_youth_eu, Facebook: @EuropeanYouthEU, Twitter: @EuropeanYouthEU

Zdjęcie główne: Noah Silliman/Unsplash

SPOŁECZEŃSTWO