Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Świętokrzyskie rezygnuje z uchwały anty-LGBT

Pierwsze województwo wycofało się z uchwały anty-LGBT. Zamiast niej wprowadzono dokument 'W sprawie poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczpospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania'.
.get_the_title().

Miesiąc temu donosiliśmy o tym, że województwa, które przyjęły deklaracje anty-LGBT, nie otrzymają unijnych dotacji. Komisja Europejska zadecydowała, że środki w wysokości ponad 10 mld złotych przyznane w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych nie trafią do pięciu województw – małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego i lubelskiego – i ile te nie wycofają się z dyskryminujących uchwał.

Dotychczas wszystkie te województwa nie kwapiły się, by coś zmieniać – wręcz przeciwnie, w Małopolsce przeciwko uchyleniu deklaracji anty-LGBT była większość radnych. Jednak w środę (22 września) jeden region się wyłamał.

Jak widać widmo straty ogromnych pieniędzy podziałało.

źródło: wikipodróże

Podczas nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego uchylono uchwałę anty-LGBT.

Zamiast niej wprowadzony został dokument o nazwie 'W sprawie poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczpospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania’.

'[Sejmik ma] stać na straży praworządności i obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz dobrych obyczajów, sprzeciwiając się przy tym wszystkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd lub orientację’ – czytamy w nowej deklaracji, za którą zagłosowało 25 z 28 radnych (trójka radnych PiS wstrzymała się od głosu). Dokument podkreśla, że rodzice mogą wychowywać dzieci w zgodzie ze swymi poglądami, a sejmik powinien dbać o równouprawnienie. Czy to zwycięstwo? Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski studzi entuzjazm, podkreślając, że dokument opowiada się i za tolerancją, i za tradycją. Póki co świętokrzyskie jest jedynym województwem, które zdecydowało się uchylić uchwałę anty-LGBT. Być może jednak wkrótce dołączy do niego województwo lubelskie, któremu także nie uśmiecha się utrata unijnych dotacji.

Zdjęcie główne: Mercedes Mehling/Unsplash
Tekst: NS

TU I TERAZ