Previous Slide Icon Next Slide Icon
Play Daily Button Pause Daily Button
Exit Daily Button

Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę krajobrazową

Wygląda na to, że mieszkańcy stolicy nieprędko pożegnają się ze szpetnymi reklamami.
.get_the_title().

W połowie stycznia pisaliśmy o tym, że warszawscy radni przyjęli uchwałę krajobrazową.

Wprowadzała one zasady i warunki umieszczania nośników reklamowych, ale pozwoli też rządzącym na nakładanie kar za ich złamanie.

Uchwała krajobrazowa reguluje zasady tego, w jaki sposób będzie wyglądała miejska przestrzeń. Przedstawiciele wielkich firm będą musieli przestrzegać szeregu zasad przy rozmieszczaniu swoich reklam, a za nie dostosowanie się do nowych przepisów miasto będzie nakładało kary pieniężne – tłumaczył wówczas zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Michał Olszewski. Przegłosowanie tych regulacji było momentem, na który czekało wielu mieszkańców stolicy. Niestety okazuje się, że radość była przedwczesna – wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił właśnie uchwałę krajobrazową.

Jak wojewoda uzasadnia swoją decyzję?

Jego zdaniem uchwała nie spełniła warunków poprawnej legislacji – podczas sesji Rady Miasta wprowadzono poważne zmiany, które nie zostały jednak skonsultowane z Mazowieckim Wojewódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Projekt uchwały nie trafił też ponownie do publicznego wglądu. – Warszawa potrzebuje dobrych regulacji dotyczących ładu w przestrzeni miejskiej. Uchwała krajobrazowa musi być jednak przyjęta zgodnie z prawem – powiedział wojewoda podczas środowej konferencji prasowej. Miasto ma 30 dni od publikacji rozstrzygnięcia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, aby zaskarżyć decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zgodnie z tym, co pisze na Facebooku wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, rzeczywiście może się tak stać.

Zdjęcie główne: Radio Warszawa
Tekst: NS

TU I TERAZ