Wojewoda mazowiecki unieważnił uchwałę krajobrazową

Wygląda na to, że mieszkańcy stolicy nieprędko pożegnają się ze szpetnymi reklamami.
.get_the_title().

W połowie stycznia pisaliśmy o tym, że warszawscy radni przyjęli uchwałę krajobrazową.

Wprowadzała one zasady i warunki umieszczania nośników reklamowych, ale pozwoli też rządzącym na nakładanie kar za ich złamanie.

Uchwała krajobrazowa reguluje zasady tego, w jaki sposób będzie wyglądała miejska przestrzeń. Przedstawiciele wielkich firm będą musieli przestrzegać szeregu zasad przy rozmieszczaniu swoich reklam, a za nie dostosowanie się do nowych przepisów miasto będzie nakładało kary pieniężne – tłumaczył wówczas zastępca prezydenta m.st. Warszawy, Michał Olszewski. Przegłosowanie tych regulacji było momentem, na który czekało wielu mieszkańców stolicy. Niestety okazuje się, że radość była przedwczesna – wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł unieważnił właśnie uchwałę krajobrazową.

Jak wojewoda uzasadnia swoją decyzję?

Jego zdaniem uchwała nie spełniła warunków poprawnej legislacji – podczas sesji Rady Miasta wprowadzono poważne zmiany, które nie zostały jednak skonsultowane z Mazowieckim Wojewódzkim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Projekt uchwały nie trafił też ponownie do publicznego wglądu. – Warszawa potrzebuje dobrych regulacji dotyczących ładu w przestrzeni miejskiej. Uchwała krajobrazowa musi być jednak przyjęta zgodnie z prawem – powiedział wojewoda podczas środowej konferencji prasowej. Miasto ma 30 dni od publikacji rozstrzygnięcia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, aby zaskarżyć decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zgodnie z tym, co pisze na Facebooku wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, rzeczywiście może się tak stać.

Zdjęcie główne: Radio Warszawa
Tekst: NS

TU I TERAZ